Стара школа

Основна школа у Сењском Руднику почела је са радом 1896. године. Школа се у почетку звала "Достеј Обрадовић". Настава се одржавала у просторијама управне зграде рудника, да би се касније управа иселила и зграда у потпуности препустила потребама школе.

Први учитељи су били поп Михајло Стојановић и његова супруга Марија. Поп Михајло је водио мушко одељење, док је Марија предавала женском одељењу. Поред деце из Сењског Рудника, школу су похађала и деца из Сисевца. У почетку школа се издржавала добровољним прилогом радника чија су деца похађала наставу. Према писаном документу 14. децембра 1903. године, школу су похађала 61 ученик, од чега 34 девојчице и 27 дечака.

Избијањем балканских ратова 1912. године, школа привремено престаје са радом, да би се 1919. године успоставила редовна настава. Од 1923. године за управитеља школе је постављен Илија Ћетковић, када се на основу донетог закона ставља на дужност руднику да финансира школу. У том периоду школа је има око 50 ученика.

1930. године донет је "Закон о народним школама" по коме је свако дете које је напунило 7 година и способно за школу морало да буде уписано у исту, а родитељи деце би били кажњени уколико своје дете не би уписали у школу. Тај закон је отприлике претеча садашњег закона о шкослтву, где су ученици били распоређени по разредима и на основу оцена, ђак би после завршеног разреда уписивао следећи. Школска година је почињала 1. септембра, а завршавала се 28. јуна на Видовдан.

Ђаци су похађали селдеће предмете: рачун са основама геометрије и геометријског цртања, народни језик, наука о вери са моралним поукама, познавање природе, земљопис, народна повест (историја) , домаћинство, ручни рад, привредна знања, краснопис, хигијена, телесне вежбе.

За време II светског рата, школа такође привремено престаје са радом, а 27. јула 1955. године одлучено је да се отвори осмогодишња школа. Школска 1962/63. годину је похађало 279 ученика. Следеће године школа се премешта у бившу зграду управе рудника где се задржава до данас. 1969. године школе у Сењском Руднику, Равној Реци и Ресавици су се спојиле у једну под именом "Вук Караџић" са седиштем у Ресавици.

Временом број ученика се смањује, тако да се уводе комбинована одељења 1. и 3. разред, односно 2 и 4. разред. Данас основна школа броји свега око 30 ђака који наставу похађају у 6 учионица. У саставу школе је и кабинет за информатику, библиотека и фискултурна сала. Нажалост у школску 2000/01. годину није уписан ни један ђак.

У овој згради је основана основна школа