Музеј угљарства

Музеј је отворен 1980. године, а 1983. године заједно са непосредном околином проглашен спомеником културе од велике важности за Републику Србију. Музеј угљарства у Сењском Руднику је основан ради приказивања рударско–техничко–историјског развоја нашег рудника и осталих рудника Србије.

Излозбени простор града–музеја у Сењском Руднику је 550 м 2 , а на изложбеној поставци приказан је технички и историјски развој рударства (посебно угљарства) Србије и рудника Сењски Рудник од првих почетака рударења до данашњих дана.

Посетилац може да разгледа оставе простог рударског алата из античког и римског доба, оставу простог рударског алата за откопавање, оставу механизованог рударског алата, више збирки лампи за осветљење у рудницима, рударске машине за механизовано откопавање угља, геолошко–рударске карте, затим збирке фотоса са рударским мотивима и збирку архивске грађе везане за рударство. На поставци је приказан документарни развојни пут рудника, радничког и синдикалног покрета, учеђће рудара у ноб-у и послератној социјалистичкој и самоуправној изградњи, а затим прва дирекција рудника Сењски Рудник изнад Александровог поткопа, једног од првих јамских улаза у X I X веку. Поред ових простора, посетилац може да разгледа и столарску, машинску и ковачку радионицу. У припреми је монографија поводом 150-годишњице постојања Сењског Рудника.

Музеј угљарства - споља